top of page

HÖSTEN 2016

K L A N G B O T T E N

Klangbotten är ett initiativ till ett regionalt nätverk för samarbeten mellan samtida musik- och bildkonsten och förhoppningsvis längre fram även andra konstnärliga uttryck. Elsbeth Bergh från Levande Musik leder projektet inom vilket konstnärer och curatorer, musiker och arrangörer kan samtala om gemensamma rum och där man undersöker nya kontaktytor och infallsvinklar. Tanken är att förutom utveckling av konstarterna få utrymme för samtal om konsten och samarbeta om konstnärsresidenser och pedagogiska projekt.

Inom ramen för det formulerade projektet har fyra aktörer i regionen: Borås och Skövde Konstmuseer, Konstnärskollektivet Not Quite och Gerlesborgsskolan valt att samarbeta med konstnärerna Hanna Hartman och Lene Grenager. Projektet stöds av Statens Musikverk, Kulturrådet och Västra Götalands kulturnämnd.

För fullständigt program, klicka på bilderna!!

9/9

KLANGBOTTEN DEL 1

Avslutningsfest på Röda Sten

17/9

2 x SOLO

19/10

GHOST INSIDE GHOST

Releasekonsert

22/10

GOTHENBURG SOUND FESTIVAL

24/11

DuoEgo

3/12

VERTIXE SONORA

7/12

POINT / WAVE

Levande Musik Göteborg

13/12

DIMITRA LAZARIDOU CHATZIGOGA / HENRIK OLSSON DUO

VÅREN 2017

8/1

DID I EVER TELL YOU...?…?/SPILL + GINO ROBAIR

Om inget annat står angivet i evenemanget så är våra biljettpriser:

60kr-Medlemar/100kr-Övriga

Bli Medlem - GRATIS ->

bottom of page