top of page

KLANGBOTTEN 2016

 

Med stöd från Statens Musikverk, Kulturrådet (samverkan med tonsättare) och Västra Götalandsregionens kulturnämnd kunde Levande musik göra ett omfattande samarbetsprojekt med regionens konsthallar.

 

Inom ramen för det formulerade projektet kontaktades fyra aktörer i regionen: Borås och Skövde Konstmuseer, Konstnärskollektivet Not Quite och Gerlesborgsskolan. I de inledande diskussionerna kom vi gemensamt fram till att bjuda in konstnärerna Hanna Hartman och Lene Grenager. Hanna Hartman arbetar framför allt med objekt och närinspelade ljud medan Lene Grenager i huvudsak arbetar med akustisk musik och komposition med grafisk notation. 

 

"De två kompositörerna/musikerna ombeds att förhålla sig till rummet, så tillvida att de på något sätt skapar ett verk som besitter rummet under en längre tidrymd eller kan dröja sig kvar i rummet efter att en livekonsert framförts. På så sätt avser vi att positionera projektet i gränslandet mellan konsertmusiksituationen och samtidskonsthallarnas utställningsformat."

bottom of page