top of page
commonground 064.jpg

COMMON GROUND, 2 MAJ - 6 JUNI 
LOKSTALLET, STRÖMSTAD

Rosali Grankull - tonsättare

Hanna Norrna - textilkonstnär

Alessandro Perini - tonsättare

Helena Persson - tonsättare

4 klangkonstnärer inspireras av samma geografiska områden kring Kosteröarna och Strömstad och var och en låter gestaltningen i rummet tala sitt eget musikaliska språk.

 

Inför utställningen Common Ground har Klangbotten kommit vidare i nätverkandet och på grund av (vågar man säga ”tack vare”) pandemin, kunde fler samarbetsparter dras in i projektet. Ovan nämnda konstnärer fick lång tid på sig att bekanta sig med rummet och de fick möjlighet att ta del av det konstnärsresidens Kultur i Väst arbetat fram på Kosteröarna. Möjligheten att inspireras av den fantastiska naturen där har påverkat dem i deras konstnärliga val och man kan säga att verken som vuxit fram blivit ”platsspecifika” både för Kosteröarna och det fantastiska rummet som konsthallen Lokstallet erbjuder.

 

De  konstnärer som ingår i utställningen arbetar var och en för sig men förhåller sig också till mötet mellan verken i konsthallen. Rosali Grankull och Hanna Norrnas arbete är dessutom ett exempel på hur konstnärer från olika konstnärliga discipliner valt att samarbeta.

 

 

HELENA PERSSON, ljudkomponist och experimentell musiker, vars arbeten baseras på fältinspelningar från omvärlden och som ofta gestaltas som rumsliga, flerkanaliga och skulpturala installationer. Ljuden fungerar som ett fördjupat sätt att förstå och registrera omvärlden där detaljer, skiftningar, subtila och sköra ljud får ta plats eller krockas mot det industriella.

SANEN SONG

I detaljer ryms förändringar och ur tystnad framträder något meningsfullt. Sanen Song utforskar människans föreställningar om hur omgivningen är, men också vår förmåga att ompröva dessa genom att ge plats för andra och nya intryck.

sanen01.jpg
sanen02.jpg

ALESSANDRO PERINI (f. 1983) har studerat komposition, elektronmusik och Science of Musical Communication i Italien och Sverige. Hans verk rör sig från instrumental- och elektronmusik till audiovisuella och ljus-baserade verk, net-art, land-art och verk baserade på vibrationer. Just nu fokuserar han på specialdesignade ljud-objekt- och maskiner.

 

MANUAL FOR RECONNECTION

Med det här projektet vill jag reflektera över människans (människan i västvärlden) benägenhet att använda teknologi för att återknyta till ”den andre”- i betydelsen allt det, levande och materia, vi kallar ”naturen”. Men vad är det för natur vi upplever, om inte ett godtyckligt scenario, tillrättalagt för att passa våra behov och vårt välbefinnande.

alessnadro02.jpg
alessandro01.jpg

ROSALI GRANKULL, tonsättare och musiker som jobbar med akustiska instrument, litteratur, personer, mikrofoner, platser och högtalare. I sitt arbete letar Rosali efter en tunn linje av instabilitet i förhoppning om att frågor kan väckas just där. Strävar i musiken efter en icke-hierarkisk struktur och utgår ifrån att allt levande har en andning.

 

HANNA NORRNA är textilkonstnär baserad i Göteborg. I sitt arbete undersöker hon samhörigheter mellan vävning och mystik, sökandes efter språk som talar om hur hantverk, passion, sårbarhet, kropp och helighet hänger samman och tar plats. I vävstolen bryter hon ner begreppen till dess beståndsdelar och sammanfogar dem på nytt, med intentionen att lyfta fram kvinnors arbete och tysta kunskaper.

FUGA I D-MOLL - SOLVKÖREN 
(Rosali Grankull & Hanna Norrna)

Fuga i D-moll är en ljudkonstinstallation av silkestrådar, solvtyngder, honung, metaller och sand. Djupa ljudvågor pulserar genom materialen och sätter dem i rörelse. Variationer i tempo, tätheter och vibrationer skapar händelser som tränger igenom, släpper eller dröjer sig kvar.

dmoll01.jpg
dmoll02.jpg

all photos by Fredrik Bilén

bottom of page