top of page

Om inget annat står angivet i evenemanget så är våra biljettpriser: 60kr - Medlemar / 100kr - Övriga
 
Bli Medlem  ->

BW_Crush_2838_hires_RGB-2.jpg
the end copy.jpg
IMO

21 APRIL kl 19.00, VASAKYRKAN, Göteborg

MORITZ ERNST Solopiano /
JOHANNES NÄSTESJÖ & STEN SANDELL Duo

 

Denna kväll delas mellan pianisten Moritz Ernst och duon Johannes Nästesjö och Sten Sandell.

 

Tyska Moritz Ernst turnerar för närvarande som pianist, cembalist och kammarmusiker med en repertoar som spänner från barock till samtida musik. 1900- och 2000-talets musik ligger honom särskilt nära och han har uruppfört ett flertal verk, samt samarbetat nära med kompositörer som Peter Eötvös, Sandeep Bhagwati, Kent Olofsson, Miklos Maros och andra. Moritz Ernst spelar på denna konsert pianoverk av Stockhausen, Bhagwati, Denerin och Poe. 

 

Duon Johannes Nästesjö och Sten Sandell spelar improviserad och realtidskomponerad musik i den samtida europeiska andan. Musiken bygger på konversationer snarare än monologer med gott om utrymme för de bägge musikerna att frasera fritt, men likväl tillsammans. Stundtals intensivt, ytterst rytmiskt komplext och kompakt är musiken också hela tiden redo för tonala, dynamiska, rytmiska och spektrala ögonblicksförändringar. 

 

This evening is shared between the pianist Moritz Ernst and the duo Johannes Nästesjö and Sten Sandell.

 

German musician Moritz Ernst currently tours as a pianist, harpsichordist and chamber musician with a repertoire ranging from baroque to contemporary music. The music of the 20th and 21st centuries is particularly close to him and he has premiered several works, as well as collaborated closely with composers such as Peter Eötvös, Sandeep Bhagwati, Kent Olofsson, Miklos Maros and others. Moritz Ernst plays piano works by Stockhausen, Bhagwati, Denerin and Poe at this concert.

 

The duo Johannes Nästesjö and Sten Sandell play improvised and real-time composed music in the contemporary European spirit. The music is based on conversations rather than monologues with plenty of space for both musicians to phrase freely, but still together. At times intense, extremely rhythmically complex and compact, the music is also constantly ready for momentary tonal, dynamic, rhythmic and spectral changes.

------------------------------------------------

ernst

23 MARS kl 18.30, KRONHUSET, Göteborg

DEWA ALIT & GAMELAN SALUKAT / THE END

 

Kväll som vi arrangerar tillsammans med Folkteatern inleds med  Gamelan-musik, den sydostasiatiska slagverksbaserade musiktraditionen, och gruppen Gamelan Salukat från Bali.

Dewa Alit kommer från en musikerfamilj på Bali och växte upp med gamelan-musik och började uppträda som elvaåring. 2007 startade han sin egen grupp, Gamelan Salukat, där han undersökte nya vägar för gamelan-musiken bland annat genom nya instrument med hans egen stämning.

Namnet Salukat är kompositören Dewa Alits sammanslagning av två ord, ”Salu”, som betyder hus och ”kat” som syftar på cykler av återfödelse. Tillsammans bildar orden ett rum för kreativitet baserat på tradition. Salukat-gruppen består av 25 unga musiker från Ubud-regionen, både tränade i traditionell gamelan-musik och intresserade av dess moderna uttolkning.

 

Som kompositör är Dewa Alit känd som den främsta i sin generation på Bali. Hans musik har bland annat spelats i Carnegie Hall och hans stycken för andra än gamelan grupper har bland annat framförts av MIT's Gamelan Electrika, amerikanska Talujon Percussion och Ensemble Modern i Frankfurt. Hans samarbeten med musiker och dansare världen runt inkluderar den Tokyo-baserade Theatre Annees Folles, butoh-dansaren Ko Murobushi, och Noh master Reijiro Tsumura.

 

Hans Gamelan Salukat har även medverkat i Evan Ziporyns opera, A House in Bali, liksom turnerat med Bang On a Can All-stars till USA under 2009 och 2010. Han undervisar regelbundet utanför hemlandet, till exempel på University of British Colombia, Massachusetts Institute of Technology och Helena College i Perth.

 

Vi har möjlighet att bjuda hit en så långväga ensemble tack vare ett stöd från Nordisk Kulturfond samt ett digert nordiskt samarbete mellan 

Edition - festival for other music, Stockholm  / Levande Musik, Göteborg / Borealis - en festival for eksperimentell musikk  Bergen / Gerlesborgsskolan, Hamburgsund / Alice - spillested for eventyrslystne lyttere - Köpenhamn / Microtonal musicstudios - Helsinki

 

The evening that we arrange together with Folkteatern begins with Gamelan music, the Southeast Asian percussion-based music tradition, and the Dewa Alit & Gamelan Salukat group from Bali.

Dewa Alit comes from a family of musicians in Bali and grew up playing gamelan music and started performing at the age of eleven. In 2007, he started his own group, Gamelan Salukat, where he explored new paths for gamelan music, among other things, through new instruments with his own tuning.

The name Salukat is composer Dewa Alit's amalgamation of two words, "Salu" meaning house and "kat" referring to cycles of rebirth. Together, the words form a space for creativity based on tradition. The Salukat group consists of 25 young musicians from the Ubud region, both trained in traditional gamelan music and interested in its modern interpretation.

 

As a composer, Dewa Alit is known as the foremost of his generation in Bali. His music has been played at Carnegie Hall and his pieces for non-gamelan groups have been performed by MIT's Gamelan Electrika, American Talujon Percussion and Ensemble Modern in Frankfurt. His collaborations with musicians and dancers around the world include Tokyo-based Theater Annees Folles, butoh dancer Ko Murobushi, and Noh master Reijiro Tsumura.

 

His Gamelan Salukat has also appeared in Evan Ziporyn's opera, A House in Bali, as well as toured with Bang On a Can All-stars to the USA in 2009 and 2010. He regularly teaches outside his home country, for example at the University of British Colombia, the Massachusetts Institute of Technology and Helena College in Perth.

 

We have the opportunity to invite such a far-reaching ensemble thanks to support from the Nordic Cultural Foundation as well as a huge Nordic collaboration between Edition - festival for other music, Stockholm / Levande Musik, Gothenburg / Borealis - a festival for experimental music Bergen / Gerlesborgsskolan, Hamburgsund / Alice - spillested for adventurerslystne lyttere - Copenhagen / Microtonal music studios – Helsinki

THE END

Utåtblickande jazzgrupp!

Industriell grindcore och frijazz möter sång och noise. The End består av en rad skandinaviska musiker som försöker skapa nya perspektiv på nutida experimentell musik. Element av noise, melodier och extrem energi interagerar med bandets olika bakgrunder. De är bekväma i stilar som frijazz, noise, alternativ rock, nutida musik, opera, folk, grindcore och… jazz! Bandet leds av Kjetil Møster och Mats Gustafsson. Nyskapande, djup poesi och brutal skönhet.

Outward-looking jazz group!

Industrial grindcore and free jazz meets vocals and noise. The End consists of a range of Scandinavian musicians who try to create new perspectives on contemporary experimental music. Elements of noise, melodies and extreme energy interact with the band's various backgrounds. They are comfortable in styles such as free jazz, noise, alternative rock, contemporary music, opera, folk, grindcore and… jazz! The band is led by Kjetil Møster and Mats Gustafsson. Innovative, deep poetry and brutal beauty.

 

Sofia Jernberg - sång / voice
Kjetil Møster - sax, klarinett och elektronik / saxophone, clarinet and electronics
Mats Gustafsson - sax, flöjt och liveelektronik / saxophone, flute and live electronics

Ander Hana - gitarr, bas och langeleik / guitar, base och langeleik
Børge Fjordheim - trummor / drums

Biljetter / Tickets: folkteatern.se; 250kr ord, 150kr stud/pensionärer/kulturarbetare;

----------------------------------------------------

the end

16 MARS kl 19.00, Hagakyrkan, Göteborg

TRIO RECHERCHE

Denna kväll får vi celebert besök av Trio Recherche, en trio med medlemmar från den tyska gruppen Ensemble Recherche. Ensemblen har i sin helhet, åtta musiker, varit en av Europas viktigaste uttolkare av modern konstmusik under tre decennier.

 

Trion består av Melise Mellinger, violin, Sofia von Atzingen, viola och Åsa Åkerberg, cello.

Kvällen inleds med den svenska tonsättaren Anna Tebogo Monnakgotlas verk, Trio. Hon har en bildmässig ingång till sin musik, låter sig ofta inspireras av poesi och har bland annat varit hus-tonsättare för Sveriges radio.

Därefter framför trion verket Habitat, av den norska tonsättaren och klarinettisten Kristine Tjøgersen. Habitat syftar inom biologin på en arts livsmiljö och Tjøgersen har i detta stycke samlat och undersökt ljud från olika livsmiljöer, både för djur och människor, för att sedan transformera dem till stråktrioklang. En gammal kyl i hennes bostad, ljud från ett kafé i Paris och fågelsång utanför en lägenhet i Freiburg har inspirerat, liksom ljud från den vilda naturens olika ljudrum, som den stora australiensiska grodan Giant Banjo Frog och Gibbon-apan. Båda arternas naturliga habitat hotas idag av kalhuggning och skogsbränder.

Konserten avslutas med stycket Mes Adieux av den tyske tonsättaren Helmut Lachenmann och kallat för ett avskedsverk när det skrevs 2022. Det är hans andra komposition för stråktrio och kombinerar under knappa trettio minuter partier med stillhet och introspektion med plötsliga blixtrande, extroverta gester, harmonier och melodier.

This consert is held by Trio Recherche, a trio with members from the very well known german group Ensemble Recherche. The group, with its eight members, has been one of Europes most important interpreters of modern contemporary music for three decades.

 

The members of the trio is Melise Mellinger, violin, Sofia von Atzingen, viola och Åsa Åkerberg, cello. 

 

The evening begins with the Swedish composer Anna Tebogo Monnakgotla's work, Trio. She has a visual approach to her music, is often inspired by poetry and has been the head composer for Sweden's national radio, among other things.

 

After that, the trio performs the work Habitat, by the Norwegian composer and clarinetist Kristine Tjøgersen. In biology, habitat refers to a species' habitat, and in this piece Tjøgersen has collected and investigated sounds from different habitats, both for animals and humans, and then transformed them into string trio sounds. An old fridge in her home, sounds from a cafe in Paris and birdsong outside an apartment in Freiburg have inspired, as well as sounds from the various sound spaces of wild nature, such as the large Australian frog Giant Banjo Frog and the Gibbon monkey. The natural habitat of both species is threatened today by clear-cutting and forest fires.

 

The concert ends with the piece Mes Adieux by the German composer Helmut Lachenmann and called a farewell work when it was written in 2022. It is his second composition for string trio and combines for just under thirty minutes parts of silence and introspection with sudden flashing, extroverted gestures, harmonies and melodies.

----------------------------------------------------

trio
BW Salukat-59R copy.jpg

23/3 kl 18:30

Pressbild Johannes Nästesjö & Sten Sandell Duo copy.jpg
LEVANDE FB POST copy.jpg

16/3 kl 19.00

Vilde&Inga_Foto_Peter_Gannushkin.jpg

2/2 kl 19.00 

2 FEBRUARI kl 19.00,  BUBBLAN, Fiskhamnsgatan 41

CRUSH STRING COLLECTIVE och VILDE & INGA 

Denna kväll utgörs av två akter, skandinaviska ensemblen Crush String Collective och
norska duon Vilde & Inga.

 

Crush String Collective är ett experimentellt stråkkollektiv med 150 års sammanlagd instrumenterfarenhet. Med sin icke-hierarkiska struktur har de brutit upp från den klassiska musikens stränga ramar och leker med ögonblickets magi genom stråkinstrumentens oändliga klangmöjligheter. De utforskar lika ofta orkesterns storslagna klang som de små ljuden av trä och sträng som möter stråke och tagel. Lyssnandet på varandra är centralt när gruppen tar sig an såväl neoklassiska kompositioner som ambient och friare jazz. Förra året släpptes det kritikerrosade debutalbumet Aeriform, om vilket brittiska musikmagasinet The Wire Magazine skrev: ”Stråkinstrumenten samverkar för att framkalla växlingarna i naturens värld, dess beständighet och dess flyktighet” och den amerikanska kulturbloggen Poison Pie hyllade den genom konstaterandet att ”det är ingen överdrift att säga att Aeriform gör för den klassiska stråktrion vad The Ornette Coleman Double Quartet 1961 gjorde för den traditionella jazzkvartetten”.

 

Crush String Collective: Maria Jagd (DK), violin, Julija Morgan Kiibus (SE), violin, Tove Bagge (SE), viola, Oda Dyrnes (NO), cello, Nicole Hogstrand (SE), cello, Ida Nørby (DK), cello

 

Vilde & Inga är en ung stråkduo som spelar akustisk fritt improviserad musik på fiol och kontrabas. Vilde Sandve Alnæs, fiol, och Inga Margrete Aas, kontrabas, är klassiskt skolade och har spelat tillsammans sedan 2010. Genom icke-traditionella förhållningssätt till instrumenten vidgar de ständigt sin klangpalett. Musiken har vida horisonter och utvecklas långsamt och organiskt, men alltid med en stark underliggande känsla av kompositionell form. År 2016 förärades de det prestigefyllda norska Lindeman-priset för unga musiker och de turnerar återkommande internationellt, liksom till Norges främsta jazz- och konstmusikfestivaler. De samarbetar bland annat med norska röstkonstnären Sidsel Endresen i trion Azkadenya och har givit ut skivor både på den klassiska jazzetiketten ECM och norska bolaget Sofa records, där också deras senaste skiva, dubbel-albumet How Forests Think släpptes 2020. 

----------------------------------------------------

21/4 kl 19.00

GI_Logo_horizontal_green_sRGB.jpg
miharu
MIHARU OGURA copy.jpg

28/4  kl 19.00

28 April kl 19.00, VASAKYRKAN, Göteborg

Solopiano: MIHARU OGURA

Japanska pianisten Miharu Ogura, född 1996, har bland annat. blivit utsedd till en av tre finalister i The 13th Orléans International Piano Competition och vunnit ett flertal priser, däribland andrapris vid den sextonde Kyogaku-tävlingen för samtida musik i Japan 2016, och André Chevillon – Yvonne Bonnaud-priset två gånger vid ovan nämnda Orléans International Piano Competition. Hon uppträder regelbundet i Europa och Japan, som till exempel på Darmstädter Ferienkurse, ManiFeste (Paris), Royaumont, Klangspuren Schwaz (Innsbruck), och i Hoktuopia International Music Festival i Japan. 

2021 spelade Ogura på Monopiano-festivalen i Stockholm, en kritikerrosad konsert där hon framförde Stockhausens legendariska Klavierstücke I-XI, som ges ut på dubbel-cd på skivbolaget Thanatosis i februari 2023, under titeln Ogura plays Stockhausen.

Under konserten spelar Miharu ett program med pianoverk av Stockhausen och Ustvolskaya.

Japanese pianist Miharu Ogura, born in 1996, has, among other things, been named one of three finalists in The 13th Orléans International Piano Competition and has won numerous awards, including second prize at the 16th Kyogaku Competition for Contemporary Music in Japan 2016, and the André Chevillon – Yvonne Bonnaud Prize twice at the aforementioned Orléans International Piano Competition. She performs regularly in Europe and Japan, at places such as at the Darmstädter Ferienkurse, ManiFeste (Paris), Royaumont, Klangspuren Schwaz (Innsbruck), and in the Hoktuopia International Music Festival in Japan.

 

In 2021, Ogura played at the Monopiano Festival in Stockholm, a critically acclaimed concert where she performed Stockhausen's legendary Klavierstücke I-XI, which was released on double CD on the Thanatosis label in February 2023, under the title Ogura plays Stockhausen. During the concert, Miharu plays a piano works by Stockhausen and Ustvolskaya.

Biljetter: Medlemmar: 60 kr / Övriga 100 kr. Biljetter köps vid dörren innan konserten och ingen förbokning krävs. 

----------------------------------------------------

bottom of page