top of page

Om inget annat står angivet i evenemanget så är våra biljettpriser: 60kr - Medlemar / 100kr - Övriga
 
Bli Medlem  ->

Skogen.JPG
K&C_Magnus_NergaardWEB.jpg
IMO

19 NOVEMBER kl 15.00, 3:e våningen, Sockerbruket 9

JAPAN

BARN/FAMILJE-KONSERT

 

Med musik, dans och berättelse presenterar Ellen och Ami JAPAN. Lyssna på vindens sus i bambudungen och dröm om körsbärsblom. Hör berättelsen om Tanabata och var med och dansa! Ellen Sjö Sander spelar marimba. Ett förtrollande instrument som ser ut som en stor xylofon. Marimban kommer inte från Japan men det finns en skattkista från de senaste 60 åren med musik för marimba skriven av japanska tonsättare. Koreografen och forskaren Ami Skånberg Dahlstedt har arbetat med japansk dans i många år och bland annat skapat flera årstidsbaserade japanska festivaler i Botaniska trädgården för barn och familjer. Föreställningen Japan riktar sig till barn och deras vuxna.

Fri entré

------------------------------------------------

JAPAN
MAIDEN

12 NOVEMBER kl 19.00, GÖTEBORGS KONSERTHUS - Stenhammarsalen

BORIS CHRIST

Musik och videoprojektion: Marcus Fjellström (1979 – 2017)

 

Boris Christ handlar om ett övergivet och bortglömt universum där generationer har fötts utan att känna sig mänskliga; djuren självdör av ren uppgivenhet, medan människan fördubblar sina ansträngningar för att återfinna den mening som gått förlorad. I en sista kraftansträngning offentliggör staten, som ett svar på mänsklighetens otålighet i väntan på Kristi återkomst, att de tagit saken i egna händer och arbetar på konstruktionen av en ny Messias.

 

I denna värld lever Boris, vars tankar är upptagna av Gabrielle, den kvinna som stulit hans hjärta. Då Boris är medveten om sin otillräcklighet som människa av kött och blod, anlitar han sin nära vän

 

Kchachaturian, statsanställd ingenjör, för att förvandla honom till det Gabrielle alltid velat ha; en maskin med hjärta. Kchachaturian delar sin tid, med feberartad intensitet, mellan sina två simultana projekt; å ena sidan har han omkonstruktionen av Boris, å andra sidan har han sitt djupa engagemang i konstruktionen av den nye Frälsaren. Nedräkningen närmar sig sitt slut, och hela samhället håller på att förfalla. Nu verkar apokalypsen vara närmare än någonsin!

 

Librettot är skrivet av Daniel Pedersen och musiken i föreställningen framförs av Norrbotten NEO med sångsolister.

 

I rollerna:

Johan Wållberg, Boris – baryton

Annie Fredriksson, Gabrielle – sopran

Annastina Malm, Yvette – alt

Michael Axelsson, Narcissus – tenor

Karl Peter Eriksson, Kchachaturian – bas

Dirigent; Jonas Dominique

Ett samarbete med Norrbottensmusiken, Geiger, Levande Musik och Göteborgs Konstmuseum

Köp biljetter

----------------------------------------------------

CHRIST

9 OKTOBER kl 18.00, Kronhuset, Postgatan 6

VIVA VOCAL ENSEMBLE 

Viva Vocal Ensemble (VVE) är en 5-manna vokalensemble som genom nutida sång- och rösttekniker bygger en experimentell repertoar i samverkan med samtida tonsättare. 

 

Genom medryckande framföranden undersöks röstens rika ljudspektrum, rummet och rumslighetens inverkan på framförandet – vilket alla är centrala komponenter i ensemblens koncept och uttryck. VVE strävar efter att skapa en sinnlig upplevelse av tid och rum där en intuitiv förening mellan röst, kropp och rörelse uppstår genom musikaliska tolkningar av gestik, klingande gutturala uttryck, intrikat mikrotonalitet och dekonstruktion av vokaltekniska konventioner.

 

Ensemblen etablerades 2021 av vokalisten och grundaren Casey Moir. Idén växte fram ur en längtan att få arbeta med experimentella vokaltekniker och flera röster samtidigt. Ensemblen blev även svaret på önskan och viljan att öka tillgängligheten till vokal konstmusik och möjligheten att få uppleva den genom live-framträdanden.

 

Ensemblen består av Casey Moir (konstnärlig ledare för projektet) samt de fyra vokalister Kelsey Cotton, Hannah Tolf, Matilda Andersson och Klara Ahlersten. Samtliga medlemmar berikar ensemblen med sitt eget starkt etablerade konstnärliga uttryck och bidrar var och en till ensemblens samlade karaktär och performativa möjligheter. Det första framträdandet ägde rum i december 2021 genom uruppförandet av flera nyskrivna verk, däribland det 32 minuter långa, multi-direktionella stycket Gertrude – This Happened som är skrivet specifikt för VVE av Casey Moir.

----------------------------------------------------

VVE
Boris_Christ_foto Maria Fäldt.jpg

12/11 Kl 19:00

IMG_0551.jpeg

19/11 kl 15.00

VVE by Kerstin Ehrnlund 1.jpg

9/10 kl 18.00

imo_2018__2.jpg

23/9 kl 19.00 

Joshua WEB.jpg

20/11  kl 18.00

20 NOVEMBER kl 18.00, Kronhuset, Postgatan 6

MAIDEN NAME & DUO RASKA/MEEAS SVENDSEN

 

MAIDEN NAME

I Joshua Wats verk Maiden Name utforskas och presenteras idéer om femininet och identitet,
obskyritet och oro genom ett samarbete mellan en sopran, en viola och en kontrabas. Hur
improvisation kan kombineras med noterad musik är också en del av utforskandet. Titeln Maiden Name refererar till en kvinnas efternamn före ett giftermål, där hon traditionellt fortfarande idag byter till sin makes efternamn. Hur genus och identitet skapas och begränsas genom miljö och social konstruktion är teman som berörs i verket, bland annat genom upphovsmannens egen reflektion kring skapande.

 

KATRIIN RASKA & CHRISTIAN MEAAS SVENDSEN

FINDING OURSELVES IN ALL THINGS

 

Duo Raska/Meaas Svendsen består av den estniska säckpipespelaren och folkmusikern
Katriin Raska och norska kontrabasisten Christian Meaas Svendsen (bekant från grupper
som Paal Nilssen-Love Large Unit, Mopti and Duplex) som tillsammans undersöker och
experimenterar med en folkligt rotad och primalt ljudande musik som tänjer på båda
instrumentens möjligheter. Deras debutalbum, Finding ourselves in all things, består av två kontrasterande spår med olika ljudbilder, från svaga ljud och förskjutningar likt fjärilars vingslag, till vibrerande kärleksmöten mellan uråldriga berg.

----------------------------------------------------

23 SEPTEMBER kl 19.00, Kronhuset, Postgatan 6

IMO + SKOGEN

Det schweiziska orkesterkollektivet Insub Meta Orchestra (IMO) och den svenska

kammarensemblen Skogen bjuder in till en unik uppvisning i kollektivt ljudskapande.

Med stöd från Nordisk Kulturfond i ett omfattande nordiskt samarbete har Levande Musik, tillsammans med en handfull arrangörer för experimentell musik i Skandinavien såsom Ny Musikk i Oslo, Koncertkirken i Köpenhamn och FRIM i Stockholm, glädjen att presentera ett program där de två ensemblerna slås samman till en stor orkester.

Konserten gestaltar drömmen om en framtida musikhall för experimentell musik med den här typen av gästspel som självklar ingrediens, musik som inte presenteras på någon annan av Göteborgs scener och ett exempel på en typ av arrangemang som vi skulle kunna göra på en större scen för ny, experimentell konstmusik och alla hybrider mellan genrer som blommar för fullt.

Kompositören Magnus Granberg har länge arbetat och experimenterat med olika traditioner inom såväl komponerad som improviserad musik. En av kärnfrågorna i hans arbete med Skogen rör förhållandet mellan improvisatorisk frihet och kompositorisk struktur i musik för större ensembler. På ett liknande vis har Insub Meta Orchestra, under ledning av Cyril Bondi och d’incise, navigerat samma fält med målet att nå fram till ett samlat ljudlandskap.

 

Orkesterstycket Als alle Vögel Sangen mein Sehnen und Verlangen (2018) av Magnus Granberg tar sin utgångspunkt i två olika sånger ur den tyska romantiken som båda kretsar kring våren: Robert Schumanns Im wunderschönen Monat Mai med text av Heinrich Heine, och Franz Schuberts trestämmiga kanon Wilkommen lieber schöner Mai. 

 

Stycket, som beställdes och skrevs direkt för IMO,  är en resa genom vida musikaliska landskap. Ensemblens storlek och de tämligen omfattande individuella friheterna till trots lyckas man skapa ett flytande och avslappnat verk som aldrig upplevs som kaotiskt. Istället fördelas de många instrumentala och klangliga resurserna – som består av stråkar, blåsinstrument, slagverk, elektronik, blockflöjter och klaviaturinstrument – på ett vackert och dynamiskt vis hela stycket igenom.

Insub Meta Orchestra (IMO)
är en stor, internationell ensemble med säte i Schweiz som samlas kring det gemensamma utforskandet av experimentella och elektroakustiska praktiker. Ensemblen bildades 2010 av d’incise och Cyril Bondi och består idag av en grupp om ett femtiotal permanenta medlemmar ur vilken ett trettiotal musiker rekryteras till varje konsert. Från att ursprungligen ha undersökt frågor som kretsar kring improvisation i större ensembler har IMO med tiden utvecklat ett mycket säreget och utpräglat kollektivt musicerande där individuella åtbörder uppgår i globalt ljudande tillstånd, ur vilka subtila klanger materialiserar sig och träder i samspråk med tystnaden. Begrepp som improvisation och komposition låter sig inte skiljas från varandra i orkesterns oavlåtliga utforskande av nya utvecklingsvägar. Återkommande temata för orkesterns arbete är frågor som rör musikens förhållande till tystnaden, dess tidsliga utsträckning, en ljudsvag dynamik, ett fördjupat och elektroakustiskt lyssnande, ett mimetiskt musicerande, icke-hierarkiska relationer och cirkulerandet av information.

 

SKOGEN
är en ensemble som verkar i ett gränsområde mellan samtida kammar- och improvisationsmusik. Ensemblen bildades 2005 och har sedan begynnelsen regelbundet samarbetat med internationellt verksamma musiker som bland andra Angharad Davies, Rhodri Davies, Ko Ishikawa och Toshimaru Nakamura. Ensemblen har i huvudsak ägnat sig åt Magnus Granbergs musik men har även framfört och spelat in musik av tonsättare som Anders Dahl och Morgan Evans-Weiler. Musiken, som uppstår ur förhållandet mellan komposition och improvisation, mellan individuella och kollektiva arbetsprocesser, är en djupt poetisk tonkonst som på ett lika diskret som till synes paradoxalt vis förenar enhet med mångfald, ordning med kaos och historia med samtid. Skogens musik har väckt internationell genklang och har framträtt vid festivaler för ny musik i England, Tyskland, Österrike, Sverige, Danmark och Finland. Deras senaste skivor, samtliga utgivna av det brittiska skivbolaget Another Timbre, har vid ett flertal tillfällen figurerat på välrenommerade musiktidskrifters årsbästalistor. 

 

MAGNUS GRANBERG 
är en svensk tonsättare och musiker, född i Umeå, uppvuxen i Hörnefors och efter studier i improvisationsmusik vid Musikhögskolan i Göteborg sedan 2004 bosatt i Stockholm. Med målsättningen att finna nya former för syntetiseringen av erfarenheter, metoder och material ur olika traditioner inom improviserad och komponerad musik, bildade han år 2005 ensemblen Skogen. Utöver det pågående arbetet med Skogen har han på senare år i tilltagande utsträckning även skrivit musik för andra ensembler. Musiken har framförts på festivaler och scener för ny musik i europa, USA och Japan och finns även rikt representerad på skiva.

----------------------------------------------------

 

logo_sv.png
nordisk_kulturfond_black_rgb.jpeg
bottom of page