top of page

OM KONSERTEN

I samarbete med tonsättarna Jenny Hettne och Tony Blomdahl bjuder Duo Ego på en konsert som beskriver, tolkar och ger nya perspektiv på historiskt banbrytande verk. Ikoniska Gesang der Jünglinge för högtalare av Karlheinz Stockhausen och Ryoanji av John Cages vävs i en timslång konsert samman med nykomponerad musik som kommenterar, tolkar och har inspirerats av de klassiska verken. Speciellt för denna version av konserten är att i stycket Ryoanji medverkar också dansaren Benedikte Esperi med en fri tolkning av verket.

Monica Danielsson - sång
Per Sjögren - slagverk

Tony Blomdahl - elektronik

Benedikte esperi - dans

OM DUOEGO

Duo Ego bildades 2001 av sångerskan Monica Danielson och slagverkaren Per Sjögren. Duon har konserterat i bl a USA, Litauen, Ryssland och Ukraina och har stöd av Statens kulturråd. De har tilldelats Föreningen Svenska Tonsättares Intrepretpris samt Malmlöf-Forsslings Artistpris av Kungliga Musikaliska Akademien.

 

TILLGÄNGLIGHET HAGAKYRKAN:

Handikappparkering finns och ingången på södra sidan av kyrkan är i markplan.

bottom of page