top of page

7/12

POINT / WAVE

Kl 18.00, Göteborgs Konsthall, Götaplatsen

Fri entré

Seth Josel framför Catherine Lambs stycke point / wave för stålsträngad gitarr och "miljöbetingade ackordscykler" genom realtidsuppspelningar och moduleringar av miljöljud utanför Konsthallen.

Catherine Lamb - komposition

OM CATHERINE LAMB

Catherine Lambs (född 1982, Olympia, Wa, U.S.), kompositioner undersöker hur ett elementärt tonmaterial interagerar med ögonblickets variationer av skuggor och varelser i ett rum. Hon har studerat och komponerat sedan unga år. En uppväxt präglad av resande gav Catherine flera olika ingångar till musik och skiljda ljudvärldar. .  Hon studerade (experimentell) komposition vid California Institute of the Arts (2004-2006) för James Tenney och Michael Pisaro, som båda kommit att influera henne starkt. Här började hon även intressera sig för ren intonation och har sedan dess skrivit ett flertal ensemblestycken med utgångspunkt från det.

Seth Josel - gitarr

OM SETH JOSEL

Seth Josel är en av sin generations ledande instrumentala pionjärer. Efter erhållen kandidatexamen i musik vid Manhattan School of Music antogs han vid Yale University där han såväl fick sin mastersexamen i musik samt doktorerade. Han studerade för Manuel Barrueco och Eliot Fisk. Som solist eller del av en större ensembel har han varit involverad i uruppföranden av över hundra kompositioner. Han har samarbetat och varit i konsultation med kompositörer som Mauricio Kagel, Helmut Lachenmann, Tristan Murail och James Tenney. Samtidigt har han arbetat hängivet med flera av samtidens ledande unga kompositörer, så som Peter Ablinger, Richard Barrett och Chaya Czernowin. Han har konserterat i hela Europa så väl som i USA, Kanada, Israel och Japan och gjort gästspelhos flera framstående orkestrar och ensembler, bl.a the New York Philharmonic, the BBC Symphony Orchestra, the Southwest German Radio Orchestra, La Monnaie och Schönberg/ASKO Ensemble of Amsterdam.

TILLGÄNGLIGHET KONSTHALLEN:

För att undvika trappan upp till Konsthallens entré finns en hiss från Göteborgs Konstmuseums entré.

Läs mer på http://www.konsthallen.goteborg.se/besok/tillganglighet/

bottom of page