top of page

 

MAGDA MAYAS:

ACCRETION - ett verk för 3 flygar och en pianist

Accretion är ett samarbete mellan pianisten Magda Mayas och koreografen Toby Kassel.Verket skapar olika rumsliga och akustiska perspektiv där minnet av ljudet och rörelsen får en egen närvaro.Tre flygar är utpacerade i konsertlokalen och publiken sitter mellan och omkring instrumenten. Genom att röra sig mellan de tre flyglarna som är preparerade på olika sätt kommer pianisten att bära fram resonansen i dessa instrument till en gemensam ljud-och klangskropp där den koreograferade rörelsen länkar samman alla de vibrerande element till en helhetsupplevelse. 

 

Konserten är en del av den offentliga disputationen i Magda Mayas avslutande doktorandstudier i konstnärlig forskning vid Göteborgs Musikhögskolan,”Orchestrating Timber-unfolding processes of timbre and memory in improvisational piano performance”. 

 

Magda Mayas, pianist, bor i Berlin och har de senaste 20 åren utvecklat ett eget tonspråk genom att spela i pianot med prepareringar, amplifikationer och egna specifika tekniker som utvidgar instruments klang. 

 

Toby Kassel, koreograf och dansare,anställd vid Göteborgs Operan, arbetar övergripande med ljud och rörelse i egna verk. 

 

back to program ...

miniM

MiniM ENSEMBLE

 

SarDegna di attenzioni sonore”

progetto finanziato dalla Regione Autonoma Della Sardegna

PO FESR 2014-2020 BANDO IDENTITY LAB 2017 – CUP E28D18000020007

Gruppo-loghi-istituzionali_RGB.jpeg
SIS_Logo_sw_hoch.png
oertli_stiftung.png
pro helvetia_logo_byline_en_black.jpg
canton vaud.jpg
fondation_suisa_standard_color_1.jpg
Canton Geneve.svg.png
images.png
NMR Logotype CMYK SV BLUE.png
nordisk_kulturfond_black_rgb.jpg_1 181_×
imo_2018__2.jpg

INSUB META ORCHESTRA

 

Utifrån frågeställningar om gruppimprovisationer för större ensembler bildar IMO idag ett 

starkt kollektiv där det medlemmarnas individuella uttryck tas till vara i musiken men

 

samtidigt underordnar sig den övergripande konstnärliga visionen. Musikaliska hugskott och egna initiativ interagerar med tystnaden som paradoxalt nog spelar en central roll trots orkesterns imponerande storlek. 

 

Skiljelinjen mellan improvisation och komposition suddas helt ut i deras gränsöverskridande ambition att utveckla nya spelplaner och sammanhang för ensembleimprovisation utifrån IMOs näst intill obegränsade klangliga möjligheter. Fokus ligger på metoder för improvisation genom kretsloppsbaserade informationsflöden. Rumslighet och tystnad, lyssnande och mimetism. Lågdynamisk, icke- heirarkisk, elektroakustisk ensembleimprovisation.

 

Medverkande:

Raphaël Raccuia / gitarr, Christian Müller / bas klarinett, Anna-Kaisa Meklin / viola da gamba, Ivan Verda / gitarr, Yann Leguay / elektronik, Luc Müller / slagverk, Teresa Hackel / blockflöjt, Jamasp Jhabvala / violin, Maxime Hänsenberger / slagverk, Marei Seuthe / cello, Anouck Genthon / violin, Eric Ruffing / elektronik, Christoph Schiller / spinett, Raphaël Ortis / elektronik, Sébastien Branche / tenor saxofon, Bruno Crochet / elektronik, Gerald Perera / kontrabas, Violeta Motta / traverso, Steve Buchanan / alto saxofon, Vincent Ruiz / doublebass, Vinz Vonlanthen / gitarr, Brice Catherin / cello, Hans Koch / klarinett, Sandra Weiss / fagott, Angelika Sheridan / flöjter, D'incise / elektronik,

Cyril Bondi / indian harmonium, dirigent,, Lucien Danzeisen / elektronik, objekt

Loïc Grobéty / piano string bass

IMO
SKOGEN

SKOGEN

Musiken, som uppstår ur förhållandet mellan komposition och improvisation, mellan individuella och kollektiva arbetsprocesser, är en djupt poetisk tonkonst som på ett lika diskret som till synes paradoxalt vis förenar enhet med mångfald, ordning med kaos och historia med samtid. Skogens musik har väckt internationell genklang och har framträtt vid festivaler för ny musik i England, Tyskland, Österrike, Sverige, Danmark och Finland. Deras senaste skivor, samtliga utgivna av det brittiska skivbolaget Another Timbre, har vid ett flertal tillfällen figurerat på välrenommerade musiktidskrifters årsbästalistor. 

Magnus Granberg - klarinett, Anna Lindal - violin, Erik Carlsson - slagverk, Petter Wästberg - elektronik, Henrik Olsson - slagverk/elektronik

Skogen.JPG
bottom of page