top of page
CELLO WEB.jpg

 

STHLM SVAGA

Sthlm svaga startade 2017 för att undersöka ett konceptuellt förhållande till dynamik inom post-bop, jazz, och frijazzmusiktraditionen. Genom att spela sådan musik uteslutande ljudsvagt försöker vi skapa en plats där vi kan aktivera den både för oss själva och för en publik. Ljudstark musik riskerar att missa subtila nyanser som vissa svaga ljud besitter. Sthlm svaga vill erbjuda andra att lyssna mer noggrant för att höra mer.

 

Ensemblen består av: Andreas Hiroui Larsson – trummor, Elsa Bergman – bas,
Gustav Rådström – saxofon, Johan Jutterström – saxofon, Linda Oláh – röst, Rasmus Borg – piano och Niklas Barnö – trumpet.

 

Efter att ha spelat musik skriven främst under 1960-talet av bland andra Miles Davis, Wayne Shorter, Ornette Coleman och Sun Ra, beställde ensemblen, med bidrag från Kulturrådet, 2018 nyskriven musik av den amerikanska pianisten och kompositören Carla Bley. Bley skrev kompositionen ’BELLS and WHISTLES’ som ensemblen kommer framföra under konserten.

back to program ...

Sthlm svaga WEB.jpg
RM STHLM

 

AXELSSON & NILSSON DUO

Axelsson & Nilsson Duo bildades 1986 och består av trombonisten Ivo Nilsson och slagverkaren Jonny Axelsson. Musiken de framför är nykomponerad konstmusik. Genom en unik repertoar, bestående av verk beställda av och tillägnade duon och en mängd soloverk för de båda instrumenten, skapas en rikedom av möjligheter att sätta samman mångdifferentierade konsertprogram. Ofta beskrivs en konsert med Axelsson & Nilsson Duo som noga genomtänkt, och med stark helhetskänsla. Trots sin ringa storlek så har de porträtterat ett betydande antal tonsättare i renodlade program, däribland Volker Staub, John Cage och Iannis Xenakis. Att komponera eller improvisera har alltid varit en del av duons verksamhet, och redan vid de första konserterna tillsammans framfördes gemensamma kompositioner. Man finner också många samarbeten med grupper som jobbar med andra uttrycksformer; teatergrupperna Teatr Weimar i Malmö och Alice Kollektiv i Stockholm, koreografen Gun Lund I Göteborg och multimediakonstnären Thomas Witzmann i Köln är några exempel.

 

Konsertverksamheten omfattar turnéer och festivaler i såväl Sverige som övriga Europa, USA, Sydafrika och flertalet Asiatiska länder. Förutom inspelningar för radio och TV har Axelsson & Nilsson Duo också gett ut skivor på Chamber Sound, dbp, Wergo, Caprice och Phono Suecia. Axelsson & Nilsson Duo nominerades till Nordiska rådets musikpris 2005.

 

På denna konsert får vi höra 3 stycken som alla är beställda av duon.

 

PROGRAM:

 

Paula Sundin                                  Echo in Silence (2010)
Leilei Tian                                       Roaring in the clouds (2007)

Henrik Denerin                              OPUS INCERTUR (2018, uruppförande)

back to program ...

Axelsson_Nilsson WEB.jpg

 

UNSTUMM

Unstumm är ett interdisciplinärt och interkulturellt samarbetsprojekt för improviserad film och musik (Echtzeitfilm) mellan filmskapare, videokonstnärer, visuella konstnärer och musiker från Tyskland och andra länder. Projektet utvecklades av gitarristen/ljudkonstnären Nicola L. Hein samt datormusikern/improvisatören/ljuddesignern Korhan Erel och är nu organiserat och kurerat av videokonstnären Claudia Schmitz och Nicola L. Hein.

 

Målet är att skapa en miljö av kulturella och kreativa utbyten där ett gemensamt, komplext, transmedialt konstnärligt språk skapas och används för att förmedla och utforska händelseförlopp, texturer, kollisioner, kombinationer och attraktioner mellan det visuella och audiella. 

Unstumm Sverige har fört samman fyra svenska visuella konstnärer/musiker, tillsammans med fyra tyska musiker/visuella konstnärer för en veckas residens på Gerlesborgsskolan i Bohuslän.  Konstnärerna har jobbat i två olika grupper för att skapa en audiovisuell föreställning som utforskar multidisciplinär improvisation samt strukturer och händelseförlopp. Det resulterande konstverket reflekterar över interkulturalitet, kulturella identiteter, kommunikation över kulturella gränser, historiska konstnärliga tankesätt i olika kulturer samt många andra filosofiska ämnen.

Resultatet av processen kommer nu framföras genom denna föreställning på Atalante i regi av Levande Musik. Föreställningen består av två ”echtzeit-filmer” (realtidsfilmer), som är improviserade av en grupp utifrån en konceptuell komposition som har utarbetats tillsammans under repetitionerna. Varje grupp presenterar att stycke som är 40-50 min långt. Själva konsertlokalen är också en viktig detalj som bidrar till det konstnärliga slutresultatet. För att maximera den konstnärliga kreativa processen kommer den att ställas iordning utifrån rummets potential så att framförandet utnyttjar de bästa akustiska, visuella & sceniska möjligheterna. Väggar, objekt som placeras ut eller hängs upp i rummet & olika skärmar kommer att skapa olika ytor & vinklar för visuella projektioner. Hela rummet omvandlas till en konstinstallation. 

 

Unstumm har redan genomförts i Köln 2015, Hong Kong och Singapore 2016, Tokyo och Seoul 2017 och under 2019 i Colombia samt Argentina. Unstumm vill etablera långvariga relationer runt om i världen. Projektet jobbar bortom gränser som står mellan konstformer, kulturer och identiteter och dess mål är kommunikation genom improvisation med högsta möjliga konstnärliga integritet.

 

UNSTUMM sverige stöds av Musikverket samt Goethe Institut och görs i samarbete med Levande Musik, Atalante och Gerlesborgsskolan.

back to program ...

UnStumm WEB.jpg
LM UNSTUMM
LM DUO

 

HELLGREN & SVENSDOTTER

My Hellgren och Anna Svensdotter har funnits med på den svenska musikscenen under ett flertal år, både som solister och med olika ensembler. De fångar sin publik med sina starka personliga uttryck och skapar tillsammans en delikat musikalisk väv med mystiska och intrigerande undertoner.

 

Duo Hellgren/Svensdotter samarbetade i sin första produktion med kompositören Mirjam Tally. På premiärspelningen i oktober 2017 på klubb Skaiv i Visby, uruppfördes Mirjam Tallys verk ’Luminescent Seas’ för basflöjt, cello, och elektronik, tillsammans med soloverk av Tally och duon Libelulles av lettiska kompositören Santa Ratniece.

Duon ingår också i den större experimentella ensemblen GAHLMM som bildades för en Sverige-turné under hösten 2018.

 

My Hellgren bor i Göteborg och arbetar som cellist i många olika sammanhang. Hon är mest aktiv inom den nutida konstmusiken och är medlem i Curious chamber players, ensemble Mimitabu och text/ljud trion MonoMono. Hon anlitas även av andra ensembler som t.ex. Gageego! och Scenatet och har deltagit i olika tillfälliga nyskapande projekt. 2014 tilldelades hon Göteborgs stads kulturstipendium, och 2017 Västra Götalands kulturarbetsstipendium. 

My är utbildad på Det Kongelige Danske Musikonservatorium i Köpenhamn (1998-2003) samt på HSM i Göteborg (2004-2006).

www.myhellgren.com

 

Anna Svensdotter är en sedan länge etablerad och välrenommerad musiker med fokus på nutida musik och improvisation. Hon återfinns på scenerna i Sverige och Europa både som solist och i flera olika ensembler t.ex flöjtkvartetten 40f, improvisationstrion Ek/Janson/Svensdotter, och experimentella kvartetten Parkour. Hon är utbildad på Musikhögskolan i Göteborg, och mottog Göteborgs kulturstipendium 2013, Västra Götalands kulturarbetsstipendium 2015, och Adlerbergska Kulturstipendiet 2015. 2013 släpptes solo-cd:n ”Alpha Waves” med svensk musik för flöjt och elektronik.

www.annasvensdotter.com

back to program ...

Anna Svensdotter

My Hellgren

LM hellgren&svensdotter

MIMITABU

 

Program:
Ricardo Eizirik - Junkyard piece IIa
Malin Bång - Palinode
Rebecca Saunders - to and fro
Hunjoo Jung - You won't/haven't/hadn't/know[n] Which Door[s] You will/do/did Open
Andrew Maxbauer - Poem: Intermezzo
Sven Eric Johanson - sonata epigramma


Medverkande:
Rei Munakata - dirigent
Hannah Törnell Wettermark - flöjt
Sara Svensson - oboe
Rocío Bolaños - klarinett
Martin Salomonsson - slagverk
Jonas Olsson - piano
Emelie Molander - violin
My Hellgren - cello
Johan Svensson - elektronik

back to program ...

Anchor 1
LM hellgrensvensdotter
Mimitabu
Anchor 2
bottom of page