top of page
Artister / Artists

Jonny Axelsson  

slagverk percussion

Med all respekt för andra slagverkare vill jag säga att Axelsson är den mest fenomenale trumslagaren jag sett.I mean no disrespect to other percussionists when I say that Axelsson is the most extraordinary drummer I have seen.

-Anna Picard, The Independent

Johan Berthling

bas base

Frilansare inom jazz, rock, improvisationsmusik och musik för teater. Johan är kompositör, producent och driver skivbolaget Häpna records. Han kommer till Dalsland med Fire! / Freelance musician within jazz, rock, improvised music and music for theatre. Johan is also a composer, producer and runs the label Häpna records. He comes to Dalsland with Fire!

Christer Bothén

Christer Bothén, basklarinettist, kontrabasklarinettist, kompositör och bildkonstnär. Spelar även väst- och nordafrikanska stränginstrument. Under senare år har han ägnat sig åt ett intensivt utforskande av nya klangmöjligheter och alternativa speltekniker för basklarinett och kontrabasklarinett. / Christer Bothén, bass clarinetist, contrabass clarinetist, composer and visual artist. Also plays West and North African string instruments. In recent years he has devoted himself to an intensive exploration of new sound possibilities and alternative playing techniques for bass clarinet and contrabass clarinet.

Rune Brodahl

valthorn horn

Som solohornist vid Operan i Oslo har Rune Brodahl etablerat sig som en av Nordens absolut mest celebrerade hornister. Ett mångårigt turnerande med Nordiska Brassensemblen och regelbundna gästspel i Ensemble Modern, Frankfurt och Klangforum Wien visar hans enorma flexibilitet och musikerskap. På Kontinent Dalsland hör vi Rune i uruppförandet "Air loops" av Bernhard Lang på NOT QUITE i Fengersfors den 16 juli och som medverkande i det helt nva verket "Vårt land" i Dalsland center den 17 juli. / As principal horn player at the Opera in Oslo, Rune Brodahl has established himself as one of the Nordic region's most celebrated hornists.  Many years of touring with the Nordic Brass Ensemble and regular guest appearances with Ensemble Modern in Frankfurt and Klangforum Wien show his enormous flexibility and musicianship.

At Kontinent Dalsland we hear Rune in the premiere "Air loops" by Bernhard Lang at NOT QUITE in Fengersfors on the 16th of July and as a participant in the world premiere "Vårt land" in Dalsland center i Håverud on the 17th of July.

John Chantler 

ljudkonst sound art

En australienare i Stockholm. John Chantler skapar oväntad och dynamisk musik med syntar och elektronik. Utomjordisk skönhet intill distorsion. En rastlös hunger för utforskande och experiment. Hans verk på festivalen flyter på tio båtar i Upperudshöljen. / Australian born musician living in Stockholm. He mostly works with synthesizers and electronics to create unpredictable, highly dynamic music where passages of spare, alien beauty bridge distorted washes of massed harmonics. Chantler has a restless desire for exploration and experimentation. His work at the festival is floating on 10 boats in Upperudshöljen. 

Yaron Deutsch

gitarr / guitar

Gitarrvirtuosen Yaron Deutsch från Tel Aviv är huvudsakligen känd för sitt outtröttliga arbete inom den samtida musiken. Han är grundare och konstnärlig ledare av kammarkvartetten Nikel samt en frekvent gästsolist i prominenta europeiska ensembler och orkestrar. Han åtnjuter ett alltid återkommande samarbete med de internationellt hyllade Klangforum Wien & Ensemble Musikfabrik. / Yaron Deutsch is a guitarist from Tel Aviv mainly known for his work in the field of contemporary music. He i s the founder and artistic director of the chamber quartet Nikel and a frequent guest in Europe’s finest groups and orchestras dedicated to contemporary music. Most often he plays with the acclaimed Klangforum Wien & Musikfabrik ensembles.

Rosali Grankull

ljudkonst sound art

Tonsättare och musiker som jobbar med akustiska instrument, litteratur, personer, mikrofoner, platser och högtalare. På Kontinent Dalsland visas Fuga i Dmoll - Solvkören, en ljudkonstinstallation i samarbete med textilkonstnären Hanna Norrna. / Composer and musician working with acoustic instruments, literature, people, microphones, places and speakers. At Kontinent Dalsland the sound art installation "Fuga i Dmoll - Solvkören" is presented,  in collaboration with the textile artist Hanna Norrna.

Mats Gustavsson

saxofoner saxophones

Som årets inbjudne inspiratör har den outtröttlige saxofonfantomen Mats Gustafsson inspirerats av idén att sammanföra festivalens samtliga musiker med Dalslands nationalhjälte, målaren Otto Hesselbom och hans ikoniska målning Vårt Land. Han kommer även spela solo samt med sin trio Fire! / As Kontinent Dalsland’s invited “Guest Inspirer “in 2021, the inexhaustible saxophone wizard, improviser and composer Mats Gustafsson will bring together all the performers of the festival in an exclusive encounter with Dalsland’s foremost national hero, Otto Hesselbom and his iconic painting Vårt Land. Additionally, Mats will be heard throughout the festival in many different formations as well as with his trio Fire! 

My Hellgren

cello cello

En cellist i många sammanhang. My är som mest aktiv inom den nutida konstmusiken och är medlem i Mimitabu, Curious chamber players, Gahlmm och Makadam. My samarbetar gärna med tonsättare och har uruppfört solo- och kammarmusikstycken. Hon är också intresserad av att utforska vad som kan hända utanför noternas värld och har deltagit i många olika nyskapande projekt. / My is a cellist in many different contexts. She is mostly active in the scene of contemporary music and is a member of Curious chamber players, ensemble Mimitabu, Gahlmm and Makadam. My likes to work close with composers and has premiered solo and chamber music pieces. She also enjoys experimental artistic projects outside the world of music. 

Sören Hermansson

valthorn horn

Sören Hermansson är en internationellt erkänd hornist och pedagog som åtnjuter en mångfacetterad karriär. Få musiker kan mäta vad Sören har lyckats åstadkomma för sitt instrument. Han har uruppfört ca 60 nya verk för horn och just nu fokuserar denna outtröttlige man på att utveckla repertoaren för horn och elektronik. Vi har lyckan att höra Sören spela Åke Parmeruds "Dark Harbour" och Jenny Hettnes "Rop, böljande" vid Upperud 9:9 den 14 juli. Sören Hermansson is an internationally recognised hornist and educator. He has premiered over 60 new works for his instrument. His focus is currently directed toward an expansion of the repertoire for horn and electronics, which he will present on several occasions during the festival. 

Maryam Javidmehr

oud+tanbour oud+tanbour

Maryam Javidmehr är musiker, skulptör och aktivist med rötter i Iran. Återkommande teman i Maryams konstnärskap är ojämlikheter, mänskliga rättigheter, miljö och interkulturell dialog. Hennes konst strävar efter att skapa samspel och kommunikation mellan människor över kulturella gränser. Maryam använder sig gärna av traditionellt material och urgamla skulpturtekniker för att ge uttryck åt samtida teman. Maryam Javidmehr is a sculptor and musician with roots in Iran. In her art, Maryam uses forgotten artistic techniques that bring new life into ancient forms and melodies and puts them into dialogue with the contemporary audience; sculptural and musical dialogues that enthral the spectator and fascinates the listener. Recurring themes in her work are equality, human rights, environment, communication and intercultural dialogue. 

Sofia Jernberg

sång voice

Sångare, röstkonstnär och kompositör med rötter i Etiopien, Vietnam och Sverige. Hon utforskar röstens instrumentala möjligheter och använder tekniker och ljud som ofta motsäger sig konventionell sång. Sofia har grävt djupt i icke-verbal sång, övertonssång, strupsång och distortion. Sofia kommer att uppträda på invigningsdagen. / Experimental singer, composer, improviser and performer with roots in Ethiopia, Vietnam and Sweden. She explores the instrumental possibilities of the voice. Her singing vocabulary includes sounds and techniques that often contradict a conventional singing style. She has dug deep into non-verbal vocalizing, split tone singing, pitchless singing and distorted singing. 

Goran Kajfeš

trumpet / trumpet

Trumpetaren, bandledaren och kompositören Goran Kajfeš är en av Sveriges stora musiker. Hans musik korsar gränser mellan nationer, musikstilar och tidsepoker och deras musikaliska influenser sträcker sig från Turkiet, Nigeria till Brasilien. / Trumpeter, bandleader and composer Goran Kajfeš is one of Sweden's most celebrated musicians.  His music crosses borders between nations, musical styles and eras and their musical influences stretch from Turkey, Nigeria to Brazil.

 

Erwan Keravec

säckpipa / bagpipe

Erwan Keravec är en säckpipespelare, kompositör och improvisatör. I sitt sökande efter mer ovanliga ljud och sätt att spela och lyssna på sitt instrument, långt från dess ursprungliga kulturella miljö, utforskar han improviserad musik och etablerar en repertoar av samtida musik för säckpipa. / Erwan Keravec is a bagpiper, composer and improviser. In seeking out the more unusual sounds, and ways of playing and listening to his instrument, far from its original cultural setting, he is exploring improvised music and establishing a repertoire of contemporary music for pipes.

Ebo Krdum

sång voice

Ebo Krdum är en svensk-sudanesisk självlärd sångare, gitarrist, artist och aktivist. Han skapar samtida politisk afro-bluesmusik rotad i flertalet musiktraditioner i trakterna kring Sahara. Ebo sjunger på många olika språk och hans texter rör ämnen som rättvisa, fred, frihet, jämlikhet, mångfald och frihet. / Ebo Krdum is a Swedish-Sudanese self-taught singer, guitarist, artist and activist. He creates contemporary political afro-blues music rooted in many of the musical traditions in the sub-Saharan region. Ebo sings in many different languages and his lyrics touch on topics such as justice, peace, freedom, equality, diversity and freedom.

Eva Lindal

violin violin

Eva Lindal, violinist, framträder med nutida och improviserad musik och är också en högt ansedd barockmusiker. Evas huvudfokus är att arbeta med mindre ensembler, från olika genrer, ofta i samarbete med dansare, poeter, skådespelare och bildkonstnärer. Eva och hennes syster Anna har släppt den internationellt uppmärksammade duoskivan Bäver 2020. Våren 2021 släppte Eva, tillsammans med New York-baserade pianisten Virg Dzurinko, deras första duo-album The Hidden Music of Sofia G. / Eva Lindal, violinist, is a performer of contemporary and improvised music, as well as a highly regarded Baroque musician. Eva´s main focus is working with smaller ensembles, from different genres often in collaboration with dancers, poets, actors and visual artists. Eva and her sister, Anna, has released the internationally acclaimed duo recording Bäver in 2020. In the Spring of 2021 Eva released, together with New York based pianist Virg Dzurinko, their first duo album The Hidden Music of Sofia G.

Kristina Lindgård

cello / cello

Cellist som gärna håller sig i barockvärlden men lika gärna sysslar med att vända och vrida på musik och improvisera över kända verk. Är medlem i Karlsson Barock och Makadam. / A cellist who likes to stay in the baroque world but is just as happy to twist and turn the music and improvise over famous works. Member of Karlsson Barock and Makadam.

Hedvig Mollestad

gitarr / guitar

Hedvig Mollestad Thomassen är en norsk gitarrist, sångare och kompositör. 2009 valdes hon till "Årets talang" på Molde Jazzfestival och sedan dess har hon släppt en rad soloalbum som belönats med Spellemann- och Edvardpriserna.  Förutom sitt eget band "Hedvig Mollestad Trio" samarbetar hon med musiker som Jon Eberson, Jarle Bernhoft och Hilde Marie Kjersem. / Hedvig Mollestad Thomassen is a Norwegian guitarist, vocalist and composer. In 2009 she was elected "Talent of the year" at the Molde Jazz festival and ever since she has released a series of solo albums which has been awarded the Spellemann and Edvard prices. Besides her own band "the Hedvig Mollestad Trio" she is collaborating with musicians like Jon Eberson, Jarle Bernhoft and Hilde Marie Kjersem.

Mona Monasar

Mona Monasar, född 1998 i Stockholm, spenderade sina första 21 år där. Numera bosatt i Malmö sedan 2 år tillbaka där hon studerar kreativt skrivande. Skriver framförallt poesi men också essäer och kortare prosatexter dyker upp då och då. / Mona Monasar, born in 1998 in Stockholm where she spent her first 21 years. Currently living in Malmö where she is studying creative writing. She mainly writes poetry, but some essays and shorter prose texts also appear from time to time.

Lena Nowak

klarinett clarinet

Lena Nowak har studerat klassisk musik i Warszawa och har samtidigt utvecklat sin karriär som improvisations- och folkmusiker. Hon har fortsatt sina studier i Sverige där hon nu finns i Göteborg vid Musikhögskolans Världsmusikinstitution. Hon utforskar klarinettens olika tekniker, färger och möjligheter att vara en brygga mellan olika stilar och genrer. / While studying classical music at the Fryderyk Chopin University in Warsaw she simultaneously pursued her career as an improviser and folk musician. She is currently at the world music department, Gothenburg University. In her playing she uses techniques and ideas from different musical backgrounds, showing the colours and possibilities of the clarinet as a tool of expression and a bridge between different styles.

Torbjörn Näsbom

nyckelharpa key harp

En traditionsbärare av rang som genom sin virtuositet och entusiasm har han tagit med sig folkmusiken in i det professionella musikutövandet och kunnat presentera svensk folkmusik på scener över stora delar av världen. Torbjörn kommer spela Bach i kyrkan och det egna, mycket passande stycket Vatten på bryggan i sena sommarnatten. / Torbjörn Näsbom is a nyckelharpa ambassador of the highest calibre  who with virtuosity and enthusiasm has been presenting Swedish folk music worldwide. At Kontinent Dalsland Torbjörn will show off his full mastery in several different constellations.  

Avin Omer

sång voice

Avin Omer är född i Irakiska Kurdistan, bosatt i Göteborg. Med sin unika röst och mångsidiga sångteknik sjunger Avin kurdisk folkmusik, arabisk klassisk och folkmusik från Turkiet och Grekland. 2016 inleddes ett samarbete med Ensemble Makadam.Avin Omer was born in Iraqi Kurdistan and lives in Gothenburg. With her unique voice and versatile technique, Avin sings Kurdish folk music, Arabic classical music and folk music from Turkey and Greece. In 2016 she initiated a collaboration with Ensemble Makadam.  

Alessandro Perini

ljudkonst sound art

Alessandro Perinis verk kan innehålla allt från instrumentell och elektronisk musik, land art och ljus till vibrationsbaserade bilder och specialbyggda maskiner. I det nya verket Manual for reconnection reflekterar konstnären över människans benägenhet att använda teknologi för att återkoppla till naturen. / Alessandro Perini’s very broad artistic production ranges from instrumental and electronic music to audiovisual and light-based works, net-art, land-art, vibration-based works and custom-built machines. In this new work, the artist reflects on the inclination to use technology in order to reconnect the human to the non-human. 

Helena Persson

ljudkonst sound art

Ljudkonstnär och komponist som är verksam i Sverige och internationellt. Kompositionerna och ljudkonstverken är ofta av flerkanalig och platsspecifik karaktär med en tydlig rumslig koppling, där ljuden är baserade på fältinspelningar från omgivningen. Helena har även en fot inom den experimentella musikscenen där hon bland annat dyker upp i konstellationerna MISOK och The Great Learning Orchestra. Helena Persson is a sound artist and composer active in Sweden as well as abroad. Her compositions and artwork are often based on field recordings taken from different  environments. Helena is also active in the experimental music scene where she can be heard in ensembles such as MISOK and The Great Learning Orchestra. 

Mette Rasmussen

saxofon saxophone

Mette Rasmussen är en dansk saxofonist, med ett brett spektrum av influenser, som arbetar inom området improviserad musik. Rasmussen arbetar med att utforska den naturliga råheten i sitt instrument - experimenterar med vad saxofonen kan i ljud och uttryck, med och utan förberedelser. /  Mette Rasmussen is a Danish saxophone player who works in the field of improvised music, drawing from a wide range of influences, spanning free jazz to textural soundwork. Rasmussen works on exploring the natural rawness of her instrument - experimenting on what the saxophone is capable of in sound and expression, with and without preparations.

Sara Sjödahl

piano+dragspel piano+accordion

Klassisk pianist som gärna utforskar nya musikaliska uttryck med prepareringar och live-elektronik. Har de senaste åren arbetat mer och mer med improvisation, bland annat tillsammans med dansare. Är medlem i Ensemble Makadam och är en av fem musiker som regelbundet satt upp den sceniska konserten ”Café Terezin” på Göteborgs konserthus. / Classical pianist keen to explore new musical expressions through extended technique and live electronics. Sara works increasingly with improvisation, collaborating with dancers, composers and actors. Member of Endemble Makadam with whom she will perform at the festival.

Torgeir Vassvik

Torgeir Vassvik är en gränsöverskridare: den norska samemusikern korsar regelbundet de skarpa skiljelinjerna mellan traditionella och moderna ljudlandskap i sitt unika artisteri. / Torgeir Vassvik is a grand master of breaking musical borders: the Norwegian Sami musician regularly crosses the sharp dividing lines between traditional and modern soundscapes in his unique artistry.

Mariam Wallentin

sång voice

En artist med stort hjärta och eftertänksamhet som behandlar personliga ämnen lika gärna som allmänmänskliga. Hon är som en Alice Coltrane för vår tid. Själslighet möter musik som får oss att känna och tänka. Med musikaliska rötter dels i improvisation, dels i pop och soul, har Wallentins karriär korsat ett flertal mångfacetterade territorium. / Mariam Wallentin has been called an Alice Coltrane of our time. In her work, spirituality encounters music, urging us to feel and reflect. With roots in improvisation, pop and soul, Wallentin’s career has already crossed many multifaceted territories.


Andreas Werliin

slagverk percussion

Svensk slagverkare och trummis anno 1982. Spelar i Fire! och är även känd från kritikerrosade bandet Wildbirds & Peacedrums. Swedish drummer and percussionist, born 1982. Performs with Fire! Also known for his critically acclaimed husband and wife band Wildbirds & Peace-drums.

Khrystyna Pukhalska

violin violin

Khrystyna Pukhalska föddes 2008 i Chernihiv, Ukraina. Khrystyna kom nyligen till Sverige från krigets Ukraina och är nu bosatt i Åmål. "Som barn överraskar och förtrollar den unge violinisten med sensualiteten i sitt framförande och berör själens strängar." Khrystyna har vunnit ett flertal internationella tävlingar. Kontinent Dalsland kommer i år att dela ut sitt första stipendium till Khrystyna. /Khrystyna Pukhalska was born 2008 in Chernihiv, Ukraine. Khrystyna recently came to Sweden from war-torn Ukraine and now lives in Åmål. "As a child, the young violinist surprises and enchants with the sensuality of her performance and touches the strings of the soul." Khrystyna has won several international competitions. Continental Dalsland will this year award its first scholarship to Khrystyna.

 

Polina Pohozha

piano / piano

Polina Pohozha, föddes i Odessa 1997, tog sin masterexamen vid Nezhdanova Odessa Music Academy. Hon har deltagit i festivaler och tävlingar i Ukraina, Moldavien, Polen och Grekland. Hon är medlem i organisationerna Spirit of Music, Orchestra Andrey Cherny, 2d2n, Udvoe och en av grundarna av Kult community. Polina kommer att påbörja sina kompositionsstudier vid Gotlands tonsättarskola under 2022 och har debuterat i Visby och Stockholm./Polina Pohozha, was born in 1997 in Odessa, Ukraine and graduated with master’s degree in piano at the Nezhdanova Odessa Music Academy. She has participated in festivals and competitions in Ukraine, Moldova, Poland and Greece. Polina is a member of the communities Spirit of Music, Orchestra Andrey Cherny, 2d2n, Udvoe, and is one of the founders of the Kult community. She will start her studies in composition at Gotlands tonsättarskola in 2022 and has also made her debut in Stockholm and Visby.

Anna Korsun

sång + orgel / voice + organ

Anna Korsun är en tonsättare, ljudkonstnär och musiker från Ukraina som numera är bosatt i Tyskland. Hon har studerat komposition i Kiev och i München för Moritz Eggert. 

Hennes konstnärliga verksamhet består i kompositioner, installationer, performanceverk och ljudkonst. Hon komponerar verk för soloinstrument till orkester, för röst och elektronik samt ljudobjekt och hon ingår ofta i samarbeten med dans, teater och litteratur. Hon involverar såväl professionella utövare som amatörer och lyssnare i sina verk. Parallellt med sin verksamhet som tonsättare framträder hon som sångerska och klaviaturspelare. Hon undervisar i komposition vid Konservatoriet i Amsterdam och vid internationella kurser. Anna Korsun is a composer, sound artist and performer based in Germany, born in Ukraine.
She studied composition in Kiev and Munich with Moritz Eggert.
Anna combines in her creativity musical composition, installation, performance and sound art. She works for different formations from solo to orchestra, including acoustic instruments, voice, electronics and sounding objects. She collaborates with visual arts, dance, theater and literature. Anna involves into her works both professional and amateur musicians, as well as non-musicians. Besides an activity as an artist Anna performs contemporary music as vocalist/keyboard instruments, directs musical projects and teaches composition at Amsterdam conservatory, as well as at international courses.
She participated at international festivals such as eclat, Darmstädter Ferienkurse, ISCM, Warsaw Autumn, Festival Musica Strasbourg, worked with Neue Vocalsolisten Stuttgart, SWR Vokalensemble, ensemble mosaik, ascolta, ensemble modern, AskoSchoenberg, Camerata Silesia, Silbersee, Bavarian Academy of Theater August Everding, Ludwik-Solski-Academy for performing arts in Krakow, LOH-Orchester, Thüringer Symphoniker. She was artist-in-residence at Villa Massimo in Rome, Residency for New Music Goethe Institute Canada, Academy Schloss Solitude, Cité internationale des arts in Paris and others. Anna was awarded Prize of Christoph-and-Stephan-Kaske-Foundation, Gaudeamus Award, Kunstpreis Berlin and Open Ear of Trillende Lucht Foundation


Ganna Nuzha

cello / cello

the Honored Artist of Ukraine, touring cellist, winner of several international and local contests, the Art Director and cellist of the chamber ensemble "Kiev", founder of All-Ukrainian youth competition for singers and strings “New face”. Before the war in Ukraine she was a Cello Professor of the National Music Academy of Ukraine (28 years of experience) and cello teacher of the Music Institute named by R.Glier. Because of political and private reasons Anna moved to Sweden at the end of February of 2022. For the moment she has a Swedish resident permit status.

Jonas Nilsson

kontrabas / double bass

Jonas Nilsson är en göteborgsbaserad kontrabasist, improvisatör och kompositör med rötter inom jazz och fri-improvisation. Han är utbildad vid Fridhems Folkhögskola (2011-13), Gotlands Tonsättarskola (2015-17) och individuella programmet på Högskolan för Scen och Musik (2019-21). Jonas musikerskap karaktäriseras av en experimentell hållning, gränsöverskridande nyfikenhet och en strävan att förena den komponerade musikens struktur med improvisationens spontana, energiska och intima närvaro. Han kan höras inom flera vitt skilda sammanhang och konstellationer inom allt ifrån jazz och nutida konstmusik till musikdramatik och singer-songwriter. / Jonas Nilsson is a double-bass player and composer from Gothenburg with a background in jazz and free-improvisation. He has studied at Fridhems Folkhögskola (2011-13), Gotland School of Composing (2015-2017) and Individual Performance at Gothenburg academy of music and drama (2019-2021). His musicianship is characterized by an experimental approach, interdisciplinary curiosity and a desire to unite the structure of composed music with the impulsive, energetic and intimate presence of improvised music. He can be heard in many different contexts and constellations - ranging from jazz and contemporary/classical to musical theatre and singer-songwriter.

bottom of page