• Facebook
  • Instagram
kontinent logo negativ.png
Artister / Artists

Jonny Axelsson

slagverk/percussion

 

Med all respekt för andra slagverkare vill jag säga att Axelsson är den mest fenomenale trumslagaren jag sett.I mean no disrespect to other percussionists when I say that Axelsson is the most extraordinary drummer I have seen.

-Anna Picard, The Independent

Johan Berthling

bas/base

 

Frilansare inom jazz, rock, improvisationsmusik och musik för teater. Johan är kompositör, producent och driver skivbolaget Häpna records. Han kommer till Dalsland med Fire! / Freelance musician within jazz, rock, improvised music and music for theatre. Johan is also a composer, producer and runs the label Häpna records. He comes to Dalsland with Fire!

John Chantler

ljudkonst/sound art

En australienare i Stockholm. John Chantler skapar oväntad och dynamisk musik med syntar och elektronik. Utomjordisk skönhet intill distorsion. En rastlös hunger för utforskande och experiment. Hans verk på festivalen flyter på tio båtar i Upperudshöljen. / Australian born musician living in Stockholm. He mostly works with synthesizers and electronics to create unpredictable, highly dynamic music where passages of spare, alien beauty bridge distorted washes of massed harmonics. Chantler has a restless desire for exploration and experimentation. His work at the festival is floating on 10 boats in Upperudshöljen. 

Rosali Grankull

ljudkonst/sound art

 

Tonsättare och musiker som jobbar med akustiska instrument, litteratur, personer, mikrofoner, platser och högtalare. På Kontinent Dalsland visas Röstsikt, en ljudkonstinstallation i samarbete med textilkonstnären Hanna Norrna. / Composer and musician working with acoustic instruments, literature, people, microphones, places and speakers. Röstsikt is a sound art installation in collaboration with textile artist Hanna Norrna.

Mats Gustavsson

saxofoner/saxophones

Som årets inbjudne inspiratör har den outtröttlige saxofonfantomen Mats Gustafsson inspirerats av idén att sammanföra festivalens samtliga musiker med Dalslands nationalhjälte, målaren Otto Hesselbom och hans ikoniska målning Vårt Land. Han kommer även spela solo samt med sin trio Fire! / As Kontinent Dalsland’s invited “Guest Inspirer “in 2021, the inexhaustible saxophone wizard, improviser and composer Mats Gustafsson will bring together all the performers of the festival in an exclusive encounter with Dalsland’s foremost national hero, Otto Hesselbom and his iconic painting Vårt Land. Additionally, Mats will be heard throughout the festival in many different formations as well as with his trio Fire! 

My Hellgren

cello/cello

 

En cellist i många sammanhang. My är som mest aktiv inom den nutida konstmusiken och är medlem i Mimitabu, Curious chamber players, Gahlmm och Makadam. My samarbetar gärna med tonsättare och har uruppfört solo- och kammarmusikstycken. Hon är också intresserad av att utforska vad som kan hända utanför noternas värld och har deltagit i många olika nyskapande projekt. / My is a cellist in many different contexts. She is mostly active in the scene of contemporary music and is a member of Curious chamber players, ensemble Mimitabu, Gahlmm and Makadam. My likes to work close with composers and has premiered solo and chamber music pieces. She also enjoys experimental artistic projects outside the world of music. 

Sören Hermansson

valthorn/horn

Sören Hermansson är internationellt erkänd hornist och pedagog. Han har uruppfört ca 60 nya verk för horn. Just nu fokuserar han på att utveckla repertoaren för horn och elektronik. Sören avslutar fredagskvällen med ett stycke på bryggan i sommarnatten. Sören Hermansson is an internationally recognised hornist and educator. He has premiered over 60 new works for his instrument. His focus is currently directed toward an expansion of the repertoire for horn and electronics, which he will present on several occasions during the festival.

Daniel Herskedal

tuba/tuba

Daniel Herskedal, is an extraordinary composer and musician known for his ability to push the boundaries of his instrument to the limit. With his uncompromising skills, vast range and feeling, Herskedal’s virtuosity knows no boundaries. One of his compositions could be heard on the recent Brad Pitt produced movie; The Last Black Man in San Francisco. Daniel plays with Marja Mortensson Trio. / Daniel Herskedal är en extraordinär musiker och kompositör, känd för att på sitt instrument utforska gränserna för det möjliga. Med kompromisslöshet, känsla och ett imponerande registeromfång känner Herskedal’s virtuositet få gränser. En av hans senaste kompositioner kan höras i filmen The Last Black Man in San Francisco, producerad av Brad Pitt. Under festivalen spelar Daniel med Marja Mortensson Trio. 

Jakop Janssønn

slagverk/percussion

 

Drummer and composer from the North Sami area close to Tromsø.  He excellently performs the unexpected and organic rhythms that characterise the yoik tradition. He has worked closely with famous Sami artists and developed his way of performing Sami traditional music and using elements in his compositions. Jakop performs with Marja Mortensson trio. The trio presents Marja’s voice, musical background and traditional roots in a completely new and stunning way. / Jakop Janssøn är slagverkare och kompositör från Nordsamiska området nära Tromsø. Han är en utmärkt uttolkare av de oförutsägbara och flödande rytmerna som karaktäriserar den samiska jojktraditionen. Han har samarbetat med många välkända samiska artister, utvecklat sitt personliga sätt att framföra traditionell samisk musik, samt vidare utvecklat denna i egna kompositioner. Under festivalen spelar Jakop med Marja Mortensson Trio. 

Maryam Javidmeh

oud+tanbour/oud+tanbour

 

Maryam Javidmehr är musiker, skulptör och aktivist med rötter i Iran. Återkommande teman i Maryams konstnärskap är ojämlikheter, mänskliga rättigheter, miljö och interkulturell dialog. Hennes konst strävar efter att skapa samspel och kommunikation mellan människor över kulturella gränser. Maryam använder sig gärna av traditionellt material och urgamla skulpturtekniker för att ge uttryck åt samtida teman. Maryam Javidmehr is a sculptor and musician with roots in Iran. In her art, Maryam uses forgotten artistic techniques that bring new life into ancient forms and melodies and puts them into dialogue with the contemporary audience; sculptural and musical dialogues that enthral the spectator and fascinates the listener. Recurring themes in her work are equality, human rights, environment, communication and intercultural dialogue. 

Sofia Jernberg

sång/voice

 

Sångare, röstkonstnär och kompositör med rötter i Etiopien, Vietnam och Sverige. Hon utforskar röstens instrumentala möjligheter och använder tekniker och ljud som ofta motsäger sig konventionell sång. Sofia har grävt djupt i icke-verbal sång, övertonssång, strupsång och distortion. Sofia kommer att uppträda på invigningsdagen. / Experimental singer, composer, improviser and performer with roots in Ethiopia, Vietnam and Sweden. She explores the instrumental possibilities of the voice. Her singing vocabulary includes sounds and techniques that often contradict a conventional singing style. She has dug deep into non-verbal vocalizing, split tone singing, pitchless singing and distorted singing. 

Anna Lindal

violin/violin

 

Bakgrund som konsertmästare och professor och nu frilansande violinist inom främst kammarmusik och fri improvisation inom experimentella och samtida uttryck men även inom barock och klassisk repertoar. Ingår i ett antal olika aktiva ensembler inom kammarmusik, har samarbetat med många tonsättare och drivit tvärkonstnärliga samarbeten. / Anna Lindal is engaged in artistic research on interpretation/improvisation and tradition/convention versus contemporary expressions. She performs regularly as soloist, as chamber musician, in experimental theatre and in different groups for free improvisation. Collaborates with a large number of contemporary composers and has had many new compositions dedicated to her.

Marja Mortensson

sång/voice

 

Traditionsbärare av det Syd- och Umesamiska språket och musiken. Marjas förtrollande sång och kraftfulla jojk berättar historier med och utan ord. På Kontinent Dalsland kommer hon uppträda solo och tillsammans med sin trio. / Spellbinding voice and powerful yoik tells stories of the Southern and Umesami language and traditions with and without words. At Kontinent Dalsland she performs solo and with her trio.

Hanna Norrna

ljudkonst/sound art

´

Hanna arbetar med vävning som en alkemisk formel, ett tankeexperiment och en rituell gest. Hon undersöker samhörigheter mellan vävning och mystik, sökandes efter språk som talar om hur hantverk, passion, sårbarhet, kropp och helighet hänger samman och tar plats. Röstsikt är en ljudkonstinstallation i samarbete med tonsättaren Rosali Grankull. / Hanna works with weaving as an alchemical formula, a thought experiment and a ritual gesture. She studies relations between weaving and mysticism in search for a language that unveils how craft, passion, vulnerability, loss, body and sanctity are connected and claims its space. Röstsikt is a sound art installation in collaboration with composer Rosali Grankull.

Lena Nowak

klarinett/clarinet

Lena Nowak har studerat klassisk musik i Warszawa och har samtidigt utvecklat sin karriär som improvisations- och folkmusiker. Hon har fortsatt sina studier i Sverige där hon nu finns i Göteborg vid Musikhögskolans Världsmusikinstitution. Hon utforskar klarinettens olika tekniker, färger och möjligheter att vara en brygga mellan olika stilar och genrer. / While studying classical music at the Fryderyk Chopin University in Warsaw she simultaneously pursued her career as an improviser and folk musician. She is currently at the world music department, Gothenburg University. In her playing she uses techniques and ideas from different musical backgrounds, showing the colours and possibilities of the clarinet as a tool of expression and a bridge between different styles.

Torbjörn Näsbom

nyckelharpa/key harp

 

En traditionsbärare av rang som genom sin virtuositet och entusiasm har han tagit med sig folkmusiken in i det professionella musikutövandet och kunnat presentera svensk folkmusik på scener över stora delar av världen. Torbjörn kommer spela Bach i kyrkan och det egna, mycket passande stycket Vatten på bryggan i sena sommarnatten. / Torbjörn Näsbom is a nyckelharpa ambassador of the highest calibre  who with virtuosity and enthusiasm has been presenting Swedish folk music worldwide. At Kontinent Dalsland Torbjörn will show off his full mastery in several different constellations.  

Avin Omer

sång/voice

 

Avin Omer är född i Irakiska Kurdistan, bosatt i Göteborg. Med sin unika röst och mångsidiga sångteknik sjunger Avin kurdisk folkmusik, arabisk klassisk och folkmusik från Turkiet och Grekland. 2016 inleddes ett samarbete med Ensemble Makadam.Avin Omer was born in Iraqi Kurdistan and lives in Gothenburg. With her unique voice and versatile technique, Avin sings Kurdish folk music, Arabic classical music and folk music from Turkey and Greece. In 2016 she initiated a collaboration with Ensemble Makadam.  

Alessandro Perini

ljudkonst/sound art

Alessandro Perinis verk kan innehålla allt från instrumentell och elektronisk musik, land art och ljus till vibrationsbaserade bilder och specialbyggda maskiner. I det nya verket Manual for reconnection reflekterar konstnären över människans benägenhet att använda teknologi för att återkoppla till naturen. / Alessandro Perini’s very broad artistic production ranges from instrumental and electronic music to audiovisual and light-based works, net-art, land-art, vibration-based works and custom-built machines. In this new work, the artist reflects on the inclination to use technology in order to reconnect the human to the non-human. 

Helena Persson

ljudkonst/sound art

Ljudkonstnär och komponist som är verksam i Sverige och internationellt. Kompositionerna och ljudkonstverken är ofta av flerkanalig och platsspecifik karaktär med en tydlig rumslig koppling, där ljuden är baserade på fältinspelningar från omgivningen. Helena har även en fot inom den experimentella musikscenen där hon bland annat dyker upp i konstellationerna MISOK och The Great Learning Orchestra. Helena Persson is a sound artist and composer active in Sweden as well as abroad. Her compositions and artwork are often based on field recordings taken from different  environments. Helena is also active in the experimental music scene where she can be heard in ensembles such as MISOK and The Great Learning Orchestra. 

Sara Sjödahl

piano+dragspel/piano+accordion

Klassisk pianist som gärna utforskar nya musikaliska uttryck med prepareringar och live-elektronik. Har de senaste åren arbetat mer och mer med improvisation, bland annat tillsammans med dansare. Är medlem i Ensemble Makadam och är en av fem musiker som regelbundet satt upp den sceniska konserten ”Café Terezin” på Göteborgs konserthus. / Classical pianist keen to explore new musical expressions through extended technique and live electronics. Sara works increasingly with improvisation, collaborating with dancers, composers and actors. Member of Endemble Makadam with whom she will perform at the festival.

Mariam Wallentin

sång/voice

 

En artist med stort hjärta och eftertänksamhet som behandlar personliga ämnen lika gärna som allmänmänskliga. Hon är som en Alice Coltrane för vår tid. Själslighet möter musik som får oss att känna och tänka. Med musikaliska rötter dels i improvisation, dels i pop och soul, har Wallentins karriär korsat ett flertal mångfacetterade territorium. / Mariam Wallentin has been called an Alice Coltrane of our time. In her work, spirituality encounters music, urging us to feel and reflect. With roots in improvisation, pop and soul, Wallentin’s career has already crossed many multifaceted territories. 

Andreas Werliin

slagverk/percussion

 

Svensk slagverkare och trummis anno 1982. Spelar i Fire! och är även känd från kritikerrosade bandet Wildbirds & Peacedrums. Swedish drummer and percussionist, born 1982. Performs with Fire! Also known for his critically acclaimed husband and wife band Wildbirds & Peace-drums.