PLATSSPECIFIKT LOKALSTALLET 

OBS! uppskjutet till maj 2021

"Med Platsspecifikt Lokstallet är tanken att gå vidare med platsspecifika kompositioner/verk, i detta fall för konsthallen Lokstallet i Strömstad. Det var meningen att de tre tonsättarna Rosali Grankull (tillsammans med konstnären Hanna Norrna), Alessandro Perini och Helena Persson skulle skriva var sitt verk för ensemblen Mimitabu för att sedan verken skulle dröja sig kvar i en ljudande installation i Lokstallet. Konserten skulle presenterats i konsertform i Göteborg/Atalante november 2019 och utställningen under maj månad 2020 för att sedan åka till Malmö (Sound spaces festival). Tråkigt nog fick vi inte bifall på KUR-ansökan (samarbete tonsättare) så vi fick börja nysta i en plan B som begränsar projektet till en utställning i Lokstallet. 

 

Innan allt strandade pga Covid-19  hann vi dock, via kontakt med Kultur i Väst, knyta kontakt med ett residens för tonsättarna på SydKoster under förberedelsetiden för utställningen. Det extra tillskottet gjorde att vi kunde hålla kvar ursprungsplanen med ett pedagogiskt förberedelsearbete (med erfarenheterna från Lysekil o Skövde) Nu kommer allt att bli uppskjutet ett år framåt med utställningsperiod i maj 2021 istället. Vi hoppas alla att Corona-hotet ska gå över och att vi då kan säga: ”inte något ont som inte har något gott med sig”. Kosterborna önskar nämligen att tonsättarna ska engagera sig i den skulpturpark(vid Kosters trädgårdar) de bygger upp och nu har vi möjlighet, med det extra år vi har på oss, att fördjupa det arbetet så att den lokala förankringen blir ännu starkare. Vi kommer också att kunna göra en ny ansökan till KUR. Tonsättarna kommer även att kunna fördjupa sitt eget arbete under det extra år de har på sig."

© 2018 Levande Musik // ADMIN INLOGG

LEVANDE MUSIK VERKAR

MED STÖD FRÅN: